Start EN  FR Terug

Qigong

Wuxi Qigong 12 Meridianen Qigong TaijiDan Qigong

WuXi Qigong

daoyin

Tijdens eenvoudige bewegingsoefeningen of staande houdingen is het mogelijk reeds innerlijke qi-beweging te ervaren welke zich soms via spontane lichaamsbeweging kan uiten. De activatie en het harmonisch samenwerken van de drie dantian, de spontane interactie tussen stromingen in het energetisch lichaam en fysieke lichaamsbewegingen worden bestudeerd.

De helende functie van WuXi Qigong helpt het doorbreken van de verstorende lichamelijk aangenomen houdingen, de verstorende emotioneel repetitieve reactiepatronen en de verstorende mentaal-spirituele ingenomen standpunten.

12 Meridianen Qigong

draak

Een uitgebreid netwerk van verschillende energiebaan-systemen doordrenkt het fysieke lichaam. De twaalf hoofdmeridianen vormen het basisnetwerk. Dit netwerk wordt door divergente, tendino-musculaire en extra meridianen samen met luovaten en cutane zones door onderlinge verbindingen extra versterkt.

12 Meridianen Qigong is een qigong-benadering van dit energiesysteem waarbij de qi-stroom in de verschillende hoofdmeridianen in balans wordt gebracht. Dit in balans brengen van de energieën en energiestromen op het juiste moment en op de juiste plaats in je lichaam resulteert in fysieke en energetische harmonie. De kennis en het inzicht in de elkaar opvolgende stromingen van qi doorheen dit netwerk vormt de theoretische basis. De actieve benadering van het meridianenstelsel en het doorbreken van de Vicieuze Cirkel van Verstoring gaan hand in hand. Je leert energiekracht hanteren en optimaal toepassen in je dagelijks leven. Emotionele en mentale harmonie kan ontstaan.

TaijiDan Qigong

bird daoyin

Naast de fysieke, emotionele en mentale veranderingen die je meemaakt tijdens het beoefenen van elke cursus aangeboden door het Taiji Centrum, wordt je steeds geconfronteerd met een energetisch gebeuren. Je maakt kennis met qi en qi-stroming, met de Chinese benadering van de energetisch structuur waaruit je bestaat, met de bewustwording van energiekracht en het bewust hanteren ervan in de lichaamskunsten, de helende kunsten en de martiale kunsten. Dit energetisch gebeuren is in wezen steeds in jou aanwezig. Alleen ben je je er niet zo van bewust en kan je het dan ook niet bewust hanteren.

Naast de theoretisch statische weergave van een innerlijk gebeuren wordt deze realiteit uitgebouwd tot een dynamisch beweeglijk beleven en hanteren van energie en energiestructuren tot ver buiten het lichaam. Ankerpunten zijn hiervoor noodzakelijk. Nei [內] betekent binnen, Wai [外] betekent buiten, Dan betekent parel [丹]. De begrippen NeiDan [內丹 - binnenparel] en WaiDan [外丹 - buitenparel] worden gehanteerd in deze context.