Start EN  FR Terug

DisclaimerIn deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website
gebruik(en): alle denkbare handelingen
u: de gebruiker (bezoeker) van de website
de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud

Door deze website te bezoeken stemt u in met de disclaimer.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Doch aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet aansprakelijk voor directe of indirect schade die een gevolg is van gebruik van de inhoud van deze website.
Het vermelden van een link betekent niet dat de eigenaar zich akkoord verklaart met de inhoud van de gelinkte website. De inhoud van de gelinkte website is volledig voor de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de gelinkte website.