taiji centrum
left right
Begrippen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Binqi
Ziekmakende qi.
Qi die schadelijk is voor het lichaam.
BUQI®
Behandelsysteem, ontwikkeld door Dr. Shen Hongxun, waarbij de dubbele viscieuze cirkel en het verwijderen van binqi door het gebruik van taijikrachten de sleutelelementen zijn.
ShenBUQI®
Voortzetting van het BUQI® systeem van Dr. Shen Hongxun door Shen Zhengyu.
Dantian
Meestal wordt hiermee de onderste dantian bedoeld. De dantian bevindt zich in de onderbuik, is een centrum van aanmaak en verdeling van qi (vitale levens-energie).
Daoyin
Het woord daoyin bestaat uit twee afzonderlijke begrippen. Zowel 'dao' als 'yin' hebben de betekenis van leiden. Samen vormen zij de beschrijving van 'oefeningen waarbij een duidelijke doelstelling wordt nagestreefd'; in dit geval het bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Oud woord voor qigong.
I
De geest en de mentale kracht. Deze worden ontwikkeld via concentratie, meditatieve oefeningen, waakzaamheid, opmerkzaamheid.
Jing
Concentratie van de innerlijke energie 'kracht'. (Geen spierkracht)
Kungfu - Gongfu
Het verwerven van vaardigheid door langdurig oefenen.
Negatieve buikademhaling
Ademhalingstechniek waarbij men bij het inademen de onderbuikspieren (tussen navel en schaambeen) zachtjes intrekt en het perineum een weinig opgetrokken wordt. Bij het uitademen ontspant men de ingetrokken onderbuikspieren waarbij het perineum terug zakt.
Ontspannen
Lichamelijk: ontspannen van de spieren zodat de pezen vrijkomen van spanning en in de gewrichten meer ruimte kan ontstaan - het opzoeken van de minimale spanning om een houding te blijven behouden. Teveel nadruk op ontspanning leidt dikwijls tot het ineenzakken van het lichaam. Dit is absoluut te vermijden.
Openen van gewrichten
Door het uitvoeren van de correcte techniek van ontspannen bestaat de mogelijkheid dat binnen een gewricht meer ruimte ontstaat.
Quan
Vuist
TaijiQuan: ongewapend vechten volgens de principes van taiji
Qi
Energie in het lichaam. Deze wordt ontwikkeld via fijngevoeligheid, ademhaling en beweging, inwendige processen en Chi Kung oefeningen.
Qi is een oud woord met zeer veel verschillende betekenissen. Naar de mens toe betekent het vitale levensenergie.
Qigong
Het woord qigong uit twee afzonderlijke begrippen. Qi bekent kortweg 'energie' en gong betekent 'vaardigheid'. Qigong is een verzamelwoord voor allerlei oefensystemen waarbij de functie van qi geoptimaliseerd wordt.
Spontane beweging
Beweging van het lichaam waarbij het zelfregulerend systeem van het lichaam het initiatief heeft. Het bewustzijn is waarnemer van deze beweging.
Taiji - Taichi - Tai Chi
Taiji is een filosofisch begrip uit het taoïsme. Taiji ontstaat uit Wuji. Taiji geeft de schepping weer van een energetisch polariteit die steeds verandert en in elkaar overgaat. Uit deze polariteit ontstaan alle fenomenen. Het wordt weergegeven door het yin-yang symbool. Letterlijk vertaald: het hoogste principe.
TaijiQuan
Oorspronkelijk is TaijiQuan een opleiding tot ongewapend vechten volgens de principes van taiji. Belangrijk is de ontwikkeling van innerlijke krachten i.p.v. louter spierkracht. In de twingtigste eeuw onderging TaijiQuan een evolutie van gevechtstechniek naar gezondheid. Het uitvoeren van een reeks opeenvolgende bewegingen -de vorm- is het middel.
TaijiJian
idem TaijiQuan - met een tweesnijdend zwaard.
TaijiGun
idem TaijiQuan - met een stok.
Taijischolen - Taijistijlen
De verschillende stijlen weerspiegelen de rijkdom van interpretatie en de opleiding. Elke stijl heeft zijn legitimiteit. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de Noordelijke School (BaPei) en de Zuidelijke School (NanPei). Kenmerkend voor de Noordelijke school is de vastgelegde vorm en de sterk militair-martiale achtergrond. De grote familiestijlen Yang, Chen, Wu, Sun, Wu-Hao, ... maken deel uit van de Noordelijke school. De Zuidelijke stijl gaat uit van basishoudingen welke spontaan willekeurig verbonden kunnen worden. Interacties, mengvormen en kruisbestuivingen komen veelvuldig voor.
TaijiJin
Taijikrachten - innerlijke krachten.
Taiji Qigong
Voortzetting van het Taijiwuxigong-systeem van Dr. Shen Hongxun en Dr. Xia Tingyu door Shen Zhengyu.
Viscieuze cirkels van binqi
Fundamentele basis van het ShenBUQI® systeem. Cirkels welke een houding weergeven op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak. Deze cirkels, die elkaar versterken, veroorzaken ophoping van binqi welk uiteindelijk kan leiden tot energiestoornissen.
Wuji
Wuji is een filosofisch begrip uit het taoïsme. Wuji is dat wat is voor de schepping, een toestand van volkomen Leegte, de oerchaos. Letterlijk vertaald: zonder principe.
Wushu
Krijgskunst, de overkoepelde naam van gevechtstechnieken in China.
 

Lessen in OLVE Edegem: De ingang is enkel mogelijk langs de achteringang.
Adres: Gerard de Cremerstraat nr.22 2650 Edegem.

menu1

menu2

menu3

menu4

menu5

agenda

kalender

nieuws


Nieuwsberichten

Volgende Workshops:
11-14/11/2021 - Berlaar
Herfstcursus Boeddhistische meditatie

18/11/2021 - Schilde
Boeddhistische meditatie

20-21/11/2021 - Edegem OLVE
ShenBUQI Pijn

Laatste update: 11 januari 2019 Copyright Taiji Centrum© Disclaimer top