taiji centrum
left right
TaijiQuan

TaiJi37 NanPai vertrekt vanuit staande houdingen. Er is oorspronkelijk geen vorm.

Beweging ontstaat vanuit de actieve dantian en is een spontane en volledige reactie van lichaam en geest op dat wat is. Het innerlijk gebeuren komt tevoorschijn in de uiterlijke beweging. Deze reactie leidt tot een volgende houding welke op haar beurt een nieuwe spontane beweging initiëert. Een ongedefiniëerde vorm ontstaat door de opeenvolging van spontane bewegingen.

Toch wordt ten behoeve van de studenten vastgelegde vormen met een specifieke volgorde van welgedefiniëerde bewegingen als leermiddel gebruikt. Tijdens de TaijiQuanlessen wordt aangeleerd hoe aan te sluiten aan de opwaartse aardekracht, het activeren van de dantian, het inzetten van ademhalingskracht, het opbouwen van een uitwaarts gerichte energiestructuur, het tot buiten het lichaam brengen van kracht, het gebruik van mentale kracht; kortom het ontwikkelen en beheersen van taijikrachten vertrekkende vanuit een welgedefiniëerde beweging. Het wordt een zoektocht naar maximale ontspanning zonder verlies van de gewenste houding in de beweging met maximale efficiëntie en minimale energieverbruik.

Naast het aanleren van de vorm wordt er zeer veel aandacht besteedt aan een correcte houding. Een vorm lopen met een verkeerde lichaamshouding is funest en doet meer kwaad dan goed. Een verkeerde lichaamshouding is de oorsprong van vele fysieke ongemakken. Ook wordt zeer veel aandacht besteed aan het toepassen van de taijikrachten in het dagdagelijkse leven: een deur opentrekken, de trap oplopen, gaan zitten, rechtkomen, strijken, stofzuigen, liggen, sportbeoefening, zang en dans, stembeheersing en schrijven, musiceren, spitten, hakken, fietsen, lopen, wandelen, schroeven, zagen, boren, snijden; ... elke beweging van het lichaam kan uitgevoerd worden op taijiwijze. Op deze manier worden de verworvenheden van het beoefenen van TaijiQuan geëntegreerd in het dagdagelijks leven en wordt taiji een levenswijze.

De korte vorm TaiJi37 NanPai TaijiQuan is gebaseerd op de principes van de NanPai (zuidelijke) school van TaijiQuan en bestaat uit de 37 basishoudingen. De vorm is ontwikkeld onder leiding van mijn vader Dr. Shen Hongxun. Deze korte vorm bevat praktisch geen herhalingen.

taijiquan1

37-vorm (TaiJiNanPai-TaijiQuan-vorm-viertalig.pdf)

De langere vorm Hemelberg TaijiQuan leunt wat betreft de opeenvolging van bewegingen dicht aan bij de noordelijke Yang-familie stijl. Zij wordt echter ook aangeleerd vanuit de inzichten van de Taiji NanPai principes. Deze vorm bevat veel herhalingen en bestaat uit 108 bewegingen.

taijiquan2

Schema 108-vorm (TaijiQuan108-vorm.pdf)

MP4 format | Ogv format

 

menu1

menu2

menu3

menu4

menu5

agenda

kalender

nieuws


Nieuwsberichten

- Nieuw boek: Lexicon

Volgende Workshops:
30-31/05/2020 - Geel
ShenBUQI Behandelingen Gastroduodenaal (GEANNULEERD: COVID-19 VIRUS)

25/06/2020 - Schilde
Boeddhistische Meditatie

02-05/07/2020 - Geel
Zomercursus TaijiDan - Taiji Parels

Laatste update: 03 januari 2019 Copyright Taiji Centrum© Disclaimer top