taiji centrum
left right
TaijiGun - Stok

In het oude China stond de stok bekend als 'de grootvader' onder de wapens. Samen met het tweesnijdend rechtzwaard behoorde het tot de meest gehanteerde wapen.

Naast de praktische functie, metgezel van monnik en pelgrim, steun van boer en herder staat de stok symbool van rechtschapenheid. In geoefende handen verandert de stok echter in een te duchten wapen. De materiaal- en vorm-evolutie, gekoppeld aan de functionaliteit leidde tot een gans arsenaal van stokken en stokvormen.

Het uitgangspunt van Taiji Centrum is het verkrijgen van een verruimd inzicht in TaijiJin. Basis- stoktechnieken en de stokvorm, gebaseerd op de Taiji37 NanPai TaiJiQuan vorm zijn het middel. Een martiale toepassing van de stok is in onze maatschappij minder vanzelfsprekend. Maar een knuppel durft wel eens te voorschijn komen. Alhoewel het oefenen met wapenstok ongetwijfeld bijdraagt tot een beter begrip van het Chinese stokmanschap is taijistok geen opleiding in het vechten met de wapenstok. Met zelfs een langer bereik dan het zwaard is de middellange stok een uitstekend stuk gereedschap in de beoefening om taijikrachten te verlengen tot buiten het lichaam.

De stok wordt geleid met ononderbroken aandacht, een voortdurende aandacht op de uiteinden. De alertheid neemt toe. Het concentratie-vermogen groeit. Door de constante mentale focus op de uiteinden punt van de stok wordt een intense verlengende, uitdeinende, naar-buiten-gerichte energiestructuur opgebouwd. De  overvloed aan (energie)-impulsen van de buitenwereld wordt gestopt. Men komt  in zichzelf terecht. De concentratie gaat over in beschouwende waarneming. Leegte ontstaat. De geest komt tot rust. Stress en emotionele spanning verdwijnt.

Tijdens de oefeningen ontspant men het lichaam. De lichaamshouding verbetert. Je staat steviger op je benen en je wordt krachtiger. De verdere ontwikkeling van de  taijikrachten kan ook aangewend worden om binqi te verwijderen, zichzelf helend of therapeutisch.

Rust in beweging, ontspannen in alertheid, leegte in waarneming, altijd yin in yang, yang in yin.

TaijiGun, een metgezel op de taijiweg.

taijigun

Vorm (TaijiGun-vormmap-viertalig.pdf)
Schema (TaijiGun-pole.pfd)

MP4 format | Ogv format

 

Namiddag-qigong-taijiquanlessen in Oud-Turnhout hervatten op 12 mei. Meer info

menu1

menu2

menu3

menu4

menu5

agenda

kalender

nieuws


Nieuwsberichten

Volgende Workshops:
24/06/2021 - Schilde
Avondmeditatie (GEANNULEERD: COVID-19 VIRUS)

26-29/08/2021 - Schilde
zomercursus 2021 - De twaalf meridianen in taijiquan-qigong

-


Laatste update: 03 januari 2019 Copyright Taiji Centrum© Disclaimer top